Về Con Người
Giám Đốc Dịch vụ Nghiên cứu Trực Tuyến
Thanh có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại thị trường quốc tế. Thanh đã tham gia vào nhiều ngành hàng bao gồm Dệt may, Thời trang, Điện tử và Thương mại quốc tế. Thanh cũng từng làm việc trong lĩnh vực Chính phủ và vận hành một công ty xuất nhập khẩu của riêng mình, giúp đỡ rất nhiều tổ chức hoạt động ổn định tại Việt Nam. Thanh đã làm việc tại nhiều quốc gia như Malaysia, Singapore và Việt Nam. Thế mạnh của Thanh bao gồm quản lý nhóm thành viên tham gia khảo sát trực tuyến, phân tích và viết báo cáo. Thanh đã giúp đem đến những bản báo cáo chất lượng cao cho khách hàng.
summer dresses