Chính Sách Bảo Mật
Chính Sách Bảo Mật
Chính Sách Bảo Mật:
 
Công Ty TNHH VietPoll là một tổ chức nghiên cứu thu thập và sử dụng thông tin để tìm hiểu về thái độ, hành vi, nhu cầu, động cơ tiêu dùng và những thứ khác của người dân ở Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp thông tin cho các khách hàng của chúng tôi để giúp họ đưa ra quyết định tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ của họ.
 
Việc tham gia vào các dự án nghiên cứu của chúng tôi là không bắt buộc. Một phần trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi thu thập một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ để chúng tôi có thể liên lạc với bạn về việc khảo sát. Về cơ bản chúng tôi có thể gọi lại cho bạn để xác nhận lại một số các câu trả lời của bạn để chắc chắn rằng chúng tôi có một bức tranh hoàn chỉnh từ ý kiến ​​của bạn. Tuy nhiên, là một nhà nghiên cứu, chúng tôi thường quan tâm đến những phản ứng của  đại đa số người dân, chứ không phải cá nhân. Chúng tôi thường kết hợp các thông tin thu thập từ tất cả những người tham gia nghiên cứu để có được một bức tranh tổng thể. Bức tranh tổng thể này sau đó được báo cáo cho các khách hàng của chúng tôi.
 
Thông tin chi tiết mà bạn xác nhận loại bỏ từ phản ứng của bạn cho việc nghiên cứu một khi nó không còn cần thiết cho việc nghiên cứu. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và chúng tôi sẽ không tiết lộ các chi tiết cá nhân của bạn cho khách hàng nào của chúng tôi mà không nhận được sự cho phép của bạn.
 
Là một nhà nghiên cứu, trách nhiệm của chúng tôi đối với đáp viên bao gồm:
 
  • Thông tin nhận dạng của đáp viên sẽ không được phép tiết lộ mà không có sự đồng ý của họ cho bất cứ ai không trực tiếp tham gia vào các dự án nghiên cứu thị trường (bao gồm cả khách hàng của chúng tôi) hoặc sử dụng cho các mục đích khác nằm ngoài việc nghiên cứu
  • Sẽ không gây hại và ảnh hưởng xấu đến bất kỳ ai từ việc tham gia trực tiếp vào việc nghiên cứu thị trường. Đáp viên không khó để có thể kiểm tra  sự xác thật đối với nhà nghiên cứu.
  • Đáp viên, người hợp tác vào trong dự án nghiên cứu thị trường ở tất cả các giai đoạn là hoàn toàn tự nguyện, và không có sự lừa dối đáp viên khi yêu cầu họ tham gia.
  • Không phỏng vấn trẻ em dưới 14 tuổi mà không được sự đống ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.
 
Mọi thông tin về đáp viên phải được tách rời khỏi những ý kiến trả lời mà họ cung cấp ngay sau khi hoàn tất việc kiểm tra chất lượng. Người nghiên cứu phải đảm bảo rằng thông tin cá nhân của đáp viên phải được bảo mật và tách rời những ý kiến đánh giá mà họ cung cấp. Và chỉ có những cá nhân được ủy quyền trong tổ chức nghiên cứu mới được truy cập những thông tin này vì những mục đích nghiên cứu cụ thể (ví dụ như quản lý thực nghiệm, nhập liệu, nghiên cứu nhóm, nghiên cứu theo dõi hoặc các hình thức nghiên cứu khác bao gồm phỏng vấn nhắc lại. Nhằm bảo vệ thông tin của đáp viên, không chỉ tên và địa chỉ mà các thông tin khác do họ cung cấp (ví dụ như tên công ty và chức vụ…) đều phải được bảo mật. Những yêu cầu về việc khuyết danh chỉ có thể bỏ qua khi được sự đồng ý của đáp viên.
 
Theo đó, VietPoll tìm cách bảo vệ sự riêng tư của cá nhân thông qua hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân. Nghiên cứu thị trường và xã hội dựa trên sự hợp tác với công chúng và cộng đồng doanh nghiệp. Sự hợp tác như vậy phụ thuộc vào niềm tin của công chúng và doanh nghiệp đối với việc nghiên cứu thị trường được thực hiện một cách trung thực và khách quan sử dụng quá trình bảo vệ danh tính và quyền lợi của các cá nhân, và không có bất kỳ sự xâm nhập không mong muốn nào.
 
VietPoll tuân thủ các luật của ESOMAR về hành vi chuyên nghiệp và nguyên tắc bảo mật
 
Là một tổ chức công ty, chúng tôi làm theo hướng dẫn ESOMAR . ESOMAR chủ yếu dành cho thành viên cá nhân và Patrick Meza Giám đốc điều hành VietPoll là một thành viên của ESOMAR, chúng tôi chấp hành và tuân thủ các luật quốc tế của ICC / ESOMAR về tiếp thị và thực hành nghiên cứu xã hội