Kinh Nghiệm
Kinh Nghiệm
Cùng với nhiều kinh nghiệm có giá trị:
 
Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực, từ kiểm toán bán lẻ để phân tích thương hiệu và trong nhiều lĩnh vực đời sống “Thêm phần giá trị” thì rất quan trọng cho tất cả các khách hàng của chúng tôi. Dưới đây là một số lĩnh vực mà chúng tôi có nhiều kinh nghiệm
 
Nghiên cứu về Doanh Nghiệp và Người Tiêu Dùng
 • Nông nghiệp
 • Ngành công nghiệp ôtô
 • Hàng tiêu dùng
 • Dịch vụ tài chính
 • Bán lẻ
Nghiên Cứu Xã Hội
 • Giáo dục
 • Sức khỏe
 • Môi trường
 • Cơ sở hạ tầng
 • Đánh giá mức độ hài  lòng
Dịch Vụ Mã Hóa và Nghiên Cứu Trực Tuyến
 • Quản lý nhóm người tham gia trực tuyến
 • Chọn lọc dữ liệu
 • Mã hóa dữ liệu
 
 
Bạn có nhận được một bức tranh hoàn chỉnh từ nhà cung cấp nghiên cứu của bạn không?