Năng Lực
Năng Lực
Chúng tôi đơn giản là một công ty chuyên thu thập dữ liệu có khả năng cung cấp dịch vụ trọn gói sử dụng tất cả các phương pháp:
 
    •  Định lượng
    •  Nghiên cứu trực tuyến
    •  Thu thập dữ liệu
    •  Phân tích dữ liệu
    •  Quản lý nhóm người tham gia trực tuyến (panel)
    •  Nghiên cứu quốc tế
    •  Nghiên cứu U&A và Theo dõi dữ liệu (tracking)
    •  Đánh giá sức khỏe và giá trị thương hiệu
    •  Nghiên cứu theo yêu cầu
    •  Đánh giá sản phẩm (CPT)
    •  Đánh giá mức độ hài lòng
    •  Phân khúc người tiêu dùng
 
Đáp ứng yêu cầu khách hàng

Kinh nghiệm của chúng tôi bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ cho các công ty nghiên cứu khác cũng như các khách hàng trực tiếp để đưa ra quyết định đúng đắn trong các lĩnh vực chính bao gồm:
 
    • Đo lường thế mạnh và độ linh hoạt của nhãn hiệu
    • Phát triển sản phẩm mới
    • Thiết kế và đánh giá bao bì
    • Đánh giá quảng cáo
    • Kiểm soát bán lẻ
    • Thông tin cạnh tranh trên thị trường
    • Tìm hiểu và dự đoán nhu cầu về môi trường