Kinh Nghiệm
Mã Hóa Dữ Liệu
VietPoll chúng tôi có khả năng và nhiều kinh nghiệm cung cấp dịch vụ mã hóa giữ liệu ở những câu hỏi mởcho các cơ quan nghiên cứu quốc tế. Mã hóa giữ liệu được xem là yếu tố quan trọng vì nó thường dựa trên kỹ năng hiểu của người lập giải mã và bối cảnh của các câu trả lời được thu thập từ đáp viên từ việc nghiên cứu các vấn đề về kinh tế-xã hội.
 
Phương pháp tiếp cận của chúng tôi:
  • Đặc biệt quan tâm đến phần tóm tắt nhóm mã hóa giữ liệu
  • Người làm mã hóa giữ liệu phải hiểu bối cảnh của các câu hỏi
  • Nguyên văn của các câu trả lời luôn được độc, kiểm tra và được mã hóa bởi một người được đào tạo chuyên nghiệp
  • Tất cả các giữ liệu mã hóa được thực hiện bằng tiếng Anh,và không sử dụng bản dịch
  • Người làm mã hóa luôn được kiểm tra trực tiếp và giám sát chặt chẽ cho từng dự án
Kinh nghiệm của chúng tôi:
  • VietPoll có nhiều kinh nghiệm trong một loạt những dữ án mã hóa giữ liên quan nhưng hiên cứu người tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe / dược phẩm.
  • Chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm với các phản ứng mở từ nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau khảo sát trực tiếp,trực tuyến, điện thoại và CAPI.
 
Mã hóa giữ liệu luôn được áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và phù hợp để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chất lượng giữ liệu được mã hóa luôn được xác định bởi chất lượng của người làm mã hóa. Người làm việc mã hóa được VietPoll đào tạo chuyên nghiệp trong cả lĩnh vực mã hóa và nghiên cứu thị trường. Tất cả các công viêc ở VietPoll sẽ được giám sát trực tiếp bởi Patrick Meza- Giám Đốc Điều Hành của Công Ty người đã có hơn18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, hơn 15 năm trong số đó đã làm việc và giữ vai trò quản lý điều hành tại Úc. Patrick từng chịu trách nhiệmđào tạo vàlàm cố vấncho một sốhoạt động nghiên cứu và điều hành nhân viên và đã có nhiều ngườitrong số đó đã có sự nghiệprất thành công trong một số cơ quan nghiên cứu ở Úc.